strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna » Schluter balkony i tarasowe do wyceny » Balkony » balkony wykończone płytami ułożonymi luzem na podkładach » TROBA-PLUS, TROBA-STELZ-DR » Schluter TROBA - PLUS 8G - Mata drenażowa
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
« Poprzedni  Produkt  4 z 9 w kategorii:
 TROBA-PLUS, TROBA-STELZ-DR
 Następny »
Schluter TROBA - PLUS 8G - Mata drenażowa
producent: Schlueter Systems
Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczych
98.40zł /m2
ilość:
jednostka miary przy zakupie: m2
kod produktu: TROBA-PLUS8G
wysok.: 8 mm
dlugosc: 12.5 m
szerokosc: 1 m
material: polietylen w rolce

Skuteczny i trwały drenaż powierzchniowy odprowadzajÄ?cy wodÄ? w pewny sposób, przerywajÄ?cy czynnośÄ? kapilarnÄ?.

Schlüter®-TROBA-PLUS to sprawny i trwały drenaż powierzchniowy, przeznaczony do ułożenia na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Składa siÄ? on z folii polietylenowej, z wybrzuszeniami
w kształcie ściÄ?tych, zamkniÄ?tych stożków, na których umocowana jest włóknina filtrujÄ?ca.

Przy Schlüter®-TROBA-PLUS 8G w miejsce włókniny filtrujÄ?cej jest przytwierdzona tworzÄ?ca sito tkanina o wielkości oczka ok. 2 x 2 mm.

Strona z włókninÄ?, na której ułożona zostaje konstrukcja wykładziny, tworzy na całej powierzchni drenaż pasywny o wyjÄ?tkowo dużej pojemności. ZamkniÄ?te pasmo polietylenowe Schlüter®-TROBA-PLUS służy dodatkowo jako ochrona hydroizolacji. Ciasno umieszczone wybrzuszenia, w formie ściÄ?tych, zamkniÄ?tych stożków, wytrzymujÄ? wysokie obciÄ?żenia nacisku.

Pusta przestrzeń pomiÄ?dzy wybrzuszeniami a włókninÄ? tworzy poduszkÄ? powietrznÄ? bÄ?dÄ?cÄ? izolacjÄ? akustycznÄ? i termicznÄ?. Chroni ona jednocześnie hydroizolacjÄ? przed szkodliwym wpływem obciÄ?żeń termicznych. ObciÄ?żenia
mechaniczne rozkładajÄ? siÄ? równomiernie na całej powierzchni hydroizolacji.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 i 8G podnosi konstrukcjÄ? wykładziny na całej powierzchni o 8 mm, Schlüter®-TROBA-PLUS 12 odpowiednio - o 12 mm.

W ten sposób eliminowane zostajÄ? niewielkie usterki w uszczelnionym podłożu ze spadkiem, takie jak nierówności lub wypukłości w obszarze zakładów, prowadzÄ?ce do spiÄ?trzenia wody. WiÄ?ksze nierówności wyrównaÄ? można przed ułożeniem Schlüter®-TROBA-PLUS za pomocÄ? gotowej zaprawy.

Obróbka

  1. Nośne podłoże i leżÄ?ca na nim hydroizolacja muszÄ? posiadaÄ? wystarczajÄ?cy spadek prowadzÄ?cy w miejsce odprowadzenia. Przed układaniem Schlüter®-TROBA-PLUS należy wyrównaÄ? ewentualne nierówności uszczelnianej powierzchni stosujÄ?c w tym celu gotowÄ? zaprawÄ?.
  2. Schlüter®-TROBA-PLUS układamy na hydroizolacji niezależnie od kierunku spadku, luźno, na zakład, włókninÄ? ku górze. W miejscu połÄ?czeń należy założyÄ? wystajÄ?cy pasek włókniny.
  3. Bezpośrednio na Schlüter®-TROBA-PLUS wykonujemy konstrukcjÄ? wykładziny, zgodnie z regułami technicznymi majÄ?cymi zastosowanie w danym przypadku.
  4. Uwaga: przy połÄ?czeniach brzegowych, spoinach dylatacyjnych i połÄ?czeniach ze ścianÄ? proponujemy zastosowanie profili firmy Schlüter®-BARA i Schlüter®-DILEX.

Materiał

Schlüter®-TROBA-PLUS wykonana jest z odpornej na odkształcenia folii polietylenowej, z jednostronnie uformowanymi wybrzuszeniami na których umocowana została włóknina filtracyjna z polipropylenu. Przy
Schlüter®-TROBA-PLUS 8G tworzÄ?ca sito tkanina jest wykonana z polietylenu. Materiał odporny jest na odkształcenia aż do + 80 °C.

OdpornośÄ? na nacisk wynosi przy Schlüter®-TROBA-PLUS 8 i 8G do 39 t/m², a przy Schlüter®-TROBA-PLUS 12 do 30 t/ m². Gwarantujemy za doskonałe właściwości materiału oraz jego funkcjonalnośÄ?. Materiał jest odporny na starzenie siÄ? i butwienie, a jego resztki nie sÄ? odpadami o charakterze szczególnym. Polietylen nie jest trwale odporny na promieniowanie UV, dlatego przy długim okresie składowania należy unikaÄ? długotrwałego nasłonecznienia.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:
Schlüter®-TROBA układamy najczÄ?ściej na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. DziÄ?ki temu tworzymy skuteczny drenaż powierzchniowy pomiÄ?dzy hydroizolacjÄ? i leżÄ?cÄ? ponad niÄ? konstrukcjÄ? wykładziny. RozwiÄ?zanie to najczÄ?ściej stosowane jest na tarasach i balkonach, w budynkach przemysłowych, obejściach basenów, myjniach, natryskach itp., posiadajÄ?cych izolacjÄ? wodoszczelnÄ?.

Rozłożone pasma Schlüter®-TROBA-PLUS sÄ? wystarczajÄ?co odporne na obciÄ?żenia mechaniczne wystÄ?pujÄ?ce podczas jej wbudowywania, takie jak np. chodzenie po niej lub najeżdżanie taczkÄ?. Konstrukcja posadzki
może byÄ? wykonana z jastrychu z płytkami ceramicznymi lub bez. Może byÄ? też wykonana z płyt lub bruku ułożonych na łożu żwirowym lub grysowym (co najmniej 5 cm). W przypadku konstrukcji ze żwirem lub grysem o grubości poniżej 5 cm może dochodziÄ? do efektu lekkiego sprÄ?żynowania. Aby tego uniknÄ?Ä? zalecamy układanie konstrukcji na Schlüter®-TROBA, patrz prospekt 7.1. Może też składaÄ? siÄ? ze żwiru i ułożonych na nim płyt lub bruku, a także tylko z warstwy żwiru lub ziemi.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G przeznaczona jest głównie dla konstrukcji wykładzin z wykorzystaniem jastrychu drenażowego lub układania płyt o dużych wymiarach na Schlüter®-STELZ-DR wypełnianych zaprawÄ?.

Woda wsiÄ?kajÄ?ca w konstrukcjÄ? wykładziny zostaje odprowadzona przez całÄ?, powierzchniÄ? drenażowÄ? Schlüter®-TROBA-PLUS i skierowana grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem w miejsce odprowadzenia. Wykluczone jest dziÄ?ki temu stałe zawilgocenie konstrukcji.

 


» Informuj mnie o aktualizacjach Schluter TROBA - PLUS 8G - Mata drenażowa
» Napisz recenzję tego produktu!
» Data dodania produktu: 01 czerwiec 2011.
Produkty: 0  szt.
Do zapłaty: 0.00zł
Nowości  więcej
Najczęściej kupowane
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio