strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna » SCHLUTER - KERDI maty izolacyjne » Schluter KERDI FLEX - Taśma uszczelniająca do dylatacji
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
« Poprzedni  Produkt  4 z 7 w kategorii:
 SCHLUTER - KERDI maty izolacyjne
 Następny »
Schluter KERDI FLEX - Taśma uszczelniająca do dylatacji
producent: Schlueter Systems  model: 125
Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczych
26.25zł /1 mb
ilość:
jednostka miary przy zakupie: 1 mb

Schluter KERDI FLEX jest elastycznÄ? taśmÄ? uszczelniajÄ?cÄ? do wykonania uszczelnień ponad szczelinami dylatacyjnymi

Schlüter®-KERDI to mata, wykonana z miÄ?kkiego polietylenu, pokrytego obustronnie specjalnÄ? włókninÄ? wzmacniajÄ?cÄ? połÄ?czenie z warstwÄ? kleju. Mata ta służy do uszczelnienia i pokrycia pÄ?kniÄ?Ä?.

Aby ułatwiÄ? przycinanie Schlüter®-KERDI zaopatrzona jest w siatkÄ? z oznaczeniami do przycinania. Oprócz informacji o ilości materiału pozostałego w rolce zaznaczony jest także - dla ułatwienia łÄ?czenia poszczególnych pasm materiału miÄ?dzy sobÄ? - minimalny zakład materiału o szerokości 5 cm.

Schlüter®-KERDI została opracowana jako izolacja zespolona do stosowania w połÄ?czeniu z okładzinami i posadzkami z ceramiki i płyt. Pasma uszczelniajÄ?ce nakleja siÄ? na równe podłoże przy użyciu odpowiedniego kleju. Bezpośrednio na Schlüter®-KERDI naklejaÄ? można, metodÄ? cienkowarstwowÄ?, wykładzinÄ? ceramicznÄ?.

Również innego rodzaju wykładziny, nadajÄ?ce siÄ? do nanoszenia szpachlÄ? lub tynki, mogÄ? zostaÄ? nałożone.

Schlüter®-KERDI-DS jest powłokÄ? izolacyjnÄ? i paroizolacjÄ? w połÄ?czeniu z posadzkÄ? z płytek, stosowanÄ? np. w pływalniach i obszarach „wellness”, jak również w budynkach przemysłowych, w których wystÄ?puje powietrze o podwyższonej wilgotności. Paroizolacje mogÄ? byÄ? sensowne także w przypadku nieodpornych na wilgoÄ? podłoży, np. z drewna, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych.

Uzupełnieniem dla Schlüter®‑KERDI sÄ? wewnÄ?trzne i zewnÄ?trzne naroża oraz manszety do rur. W celu uszczelnienia połÄ?czeń pasm lub połÄ?czeń narożnych proponujemy zastosowanie Schlüter®-KERDI-KEBA (Band), dostarczanej w szerokościach: 8,5/ 12,5/15/18,5/25 cm.

Do uszczelnienia spoin dylatacyjnych lub elastycznych spoin brzegowych służy taśma Schlüter®-KERDI-FLEX, dostarczana w szerokościach 12,5 cm lub 25 cm. 

Obróbka

 1. Podłoże musi byÄ? nośne, płaskie i wolne od substancji utrudniajÄ?cych uzyskanie przyczepności. Ewentualne konieczne wyrównanie podłoża musi nastÄ?piÄ? przed ułożeniem maty Schlüter®-KERDI.
 2. Dobór kleju, przy użyciu którego naklejona zostaje Schlüter®-KERDI zależy od rodzaju podłoża. Klej musi posiadaÄ? dobrÄ? przyczepnośÄ? i powinien byÄ? w stanie „zakotwiÄ?” siÄ? w tkaninie nośnej maty Schlüter®-KERDI. Przy prawie wszystkich podłożach można użyÄ? zwykłego kleju do płytek ceramicznych. Należy jednak sprawdziÄ? jego przydatnośÄ? do zastosowania na danym podłożu. Wskazówka: w obszarach zastosowań wymagajÄ?cych certyfikacji należy używaÄ? wyłÄ?cznie sprawdzonych systemowo zapraw klejowych cienkowarstwowych. Zapytania o nie kierowaÄ? można na podany w niniejszym prospekcie adres.
 3. Klej naniesiony zostaje na podłoże przy użyciu szpachli zÄ?bkowanej (polecamy zastosowanie 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm).
 4. Pasma maty Schlüter®-KERDI odpowiednio dociÄ?te, układamy warstwÄ? tkaniny na uprzednio nałożonym kleju. Do dociśniÄ?cia polecamy zastosowanie gładkiej strony szpachli zÄ?bkowanej lub pacy zacierajÄ?cej, przesuwajÄ?c jÄ? skośnie do pasma KERDI. Należy usunÄ?Ä? pÄ?cherze powietrza spod maty. PrzestrzegaÄ? czasu otwarcia kleju.
 5. Pasma KERDI w miejscach połÄ?czeń należy przyklejaÄ? pomiÄ?dzy sobÄ? z 5-centymetrowym zakładem lub układaÄ? krawÄ?dziami na styk i zaklejaÄ? Schlüter®-KERDI-KEBA przy użyciu kleju uszczelniajÄ?cego Schlüter®-KERDI-COLL.
 6. Do wewnÄ?trznych i zewnÄ?trznych narożników stosowaÄ? prefabrykowane kształtki KERDI. PrzyłÄ?czenia narożne należy odpowiednio zaklejaÄ? przy użyciu Schlüter®-KERDI-KEBA. W miejscach przejśÄ? rur należy przyklejaÄ? manszety do rur Schlüter®-KERDI-KM. Również przyłÄ?czenia do stałych elementów budowlanych wykonywaÄ? można we właściwy pod wzglÄ?dem funkcjonalnym sposób. W zależności od zastanej na budowie sytuacji do wykonania szczelnego przyłÄ?czenia do przylegajÄ?cego elementu budowlanego stosowaÄ? można Schlüter®- KERDI, -KERDI-KEBA lub –KERDI-FLEX mocujÄ?c je za pomocÄ? Schlüter®-KERDI-FIX. (patrz prospekt 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX).
 7. W obszarze wpustów podłogowych układów cienkowarstwowych do uszczelnienia połÄ?czenia stosuje siÄ? wykrój o wielkości 50 x 50 cm ze Schlüter®-KERDI, który zaciska siÄ? pod kołnierzem wpustu pod- łogowego lub szczelnie przykleja. GraniczÄ?ca mata Schlüter®-KERDI powinna zostaÄ? doprowadzona do odpływu podłogowego na odległośÄ? ok. 10 cm i szczelnie przyklejona (bez pustych przestrzeni) do łatki uszczelniajÄ?cej wpust. Uwagi dotyczÄ?ce wpustów podłogo- wych: Schlüter®-KERDI-DRAIN jest specjalnym wpustem podłogowym przeznaczonym do połÄ?czenia z uszczelnieniem zespolonym. Mata Schlüter®-KERDI może byÄ? szybko i pewnie połÄ?czona z wpustem podłogowym przy użyciu odpowiednich łatek uszczelniajÄ?cych Schlüter®-KERDI.
 8. Ponad istniejÄ?cymi spoinami dylatacyjnymi lub spoinami pomiÄ?dzy elementami budowlanymi jak też elastycznymi spoinami brzegowymi Schlüter®-KERDI należy rozciÄ?Ä? i styk zakleiÄ? przy użyciu taśmy uszczelniajÄ?cej Schlüter®-KERDI-FLEX. Tak samo należy użyÄ? taśmy Schlüter®-KERDI-FLEX przy elastycznych połÄ?czeniach brzegowych. Alternatywnie do tego można użyÄ? Schlüter®-KERDI-KEBA ponad spoina- mi dylatacyjnymi, gdy pozostawi siÄ? trochÄ? luzu umożliwiajÄ?cego niewielkie ruchy podłoża.
 9. W momencie, kiedy cała izolacja zespolona jest szczelnie przyklejona we wszystkich miejscach połÄ?czeń na zakład, narożach i przyłÄ?czeniach, można rozpoczÄ?Ä? nakładanie posadzki bez dodatkowego odczekiwania.
 10. Do układania płytek bezpośrednio na Schlüter®-KERDI nanosi siÄ? hydraulicznie wiÄ?żÄ?cÄ? zaprawÄ? cienkowarstwowÄ? i w tak powstałym podkładzie układa siÄ? płytki w miarÄ? możliwości zatapiajÄ?c je powierzchniowo. Doposadzekpoddawny c h oddziaływaniom chemicznym należy stosowaÄ? odpowiednie kleje żywiczne i masy spoinowe. Do obszarów, w których należy wykazaÄ? zgodnośÄ? z CE lub odpowiednimi certyfikatami stosowaÄ? jedynie dopuszczone do użytkowania w systemie zaprawy. Informacje o tym, które z nich sÄ? dopuszczone uzyskaÄ? można pod adresem podanym w informacji o produkcie.

 » Informuj mnie o aktualizacjach Schluter KERDI FLEX - Taśma uszczelniająca do dylatacji
» Napisz recenzję tego produktu!
» Data dodania produktu: 13 kwiecień 2018.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
 • Schluter SHOWERPROFILE-SPSA 50 profil PVC z klinem spadkowym
 • Schluter Dilex BWS Profil dylatacyjny PVC/CPE. dł. 2,5mb
 • Schluter KERDI-KERECK-F - narożniki, prefabrykowane 2szt.
 • DITRA 25 - mata kompensacyjno-uszczelniająca pod płytki
 • Schluter® KERDI-KM, manszeta do rur z otworem 22
 • KERDI-FLEX - Taśma uszczelniająca do dylatacji
 • Produkty: 0  szt.
  Do zapłaty: 0.00zł
  Nowości  więcej
  Najczęściej kupowane
  Projekt i wykonanie: JELLINEK studio