strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
Jak kupować

Jak kupowac?.
Jak zamawiac w sklepie  www.e-kamir.eu?
1. Zapoznaj sie z oferta sklepu, zapoznaj sie z informacjami dotyczacymi korzystania z prawa odstapienia od umowy sprzedazy.
2. Wybierz produkty i dodaj do koszyka,
2. Podaj dane teleadresowe (telefon, e-mail ) i zatwierdz przesylajac koszyk do pracownika sklepu - ta operacja to nie jest jeszcze decyzja o zakupie,
3. W przypadku watpliwosci skontaktuje sie z Toba e-mail lub telefonicznie pracownik sklepu, który potwierdzi Twoje zamówienie i ustali jego szczególy.
4. Po uzgodnieniu szczególów podejmujecie Pannstwo ostateczna decyzje o zlozeniu zamówienia wysylac do sklepu potwierdzenie e-mail zamówienia.  
Czas pracy.
Przyjmujemy zamówienia 24h/db przez 7 dni w tygodniu,natomiast obsluga sklepu internetowego odbywa sie w godzinach:
pon.-pt:  od 9:00 do 15:00.
 
Regulamin sklepu.
§1.Strony transakcji
1. Strona dokonujaca sprzedazy produktów zawartych na stronach sklepu internetowego www.e-kamir.eu jest wl?as?ciciel: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spólka Jawna z siedziba w Krakowie, ul. NowosÄ?decka 54, wpisanÄ? przez SÄ?d Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ?dowego pod numerem KRS:0000099703 NIP: 679-006-53-49. Regon: 352000757.
2. StronÄ? dokonujÄ?cÄ? zakupów w sklepie www.e-kamir.eu  może byÄ? pełnoletnia osoba posiadajÄ?ca pełnÄ? zdolnośÄ? do czynności prawnych oraz osoby prawne (zwana dalej KupujÄ?cym).
§2.Oferta sklepu
1. Wszystkie ceny podawane sÄ? w złotych polskich i zawierajÄ? podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiÄ?żÄ?ca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujÄ?cych siÄ? w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bÄ?dź wprowadzania w nich zmian.
2.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień nastÄ?puje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania siÄ? zapasów objÄ?tych takÄ? formÄ? sprzedaży.
3.Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
4.ZdjÄ?cia poszczególnych produktów przedstawionych w ofercie sklepu mogÄ? różniÄ? siÄ? od wyglÄ?du rzeczywistego tych produktów co może byÄ? wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu, indywidualnych ustawień komputera KupujÄ?cego i nie mogÄ? byÄ? podstawÄ? do reklamacji zamówionego towaru.
§3.Zamówienia
1.Zamówienia sÄ? przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie  www.e-kamir.eu poprzez system sprzedaży sklepu.  W celu złożenia zamówienia należy wypełniÄ? formularz zamówienia.
2.Zamówienia można składaÄ? przez całÄ? dobÄ? we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godź. 15.00, w soboty i niedziele oraz świÄ?ta rozpatrywane bÄ?dÄ? od najbliższego dnia roboczego sklepu.
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez KupujÄ?cego numeru telefonu zwrotnego i adresu e-mail.
4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep prześle do KupujÄ?cego drogÄ?  email wiadomośÄ?, że zamówienie dotarło do sklepu. E-mail bÄ?dzie zawierał także informacje o czasie realizacji zamówienia, ewentualnych kosztach przesyłki, wysokości zaliczki oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. W miarÄ? potrzeby pracownik sklepu  nawiÄ?że również kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia pozostałych szczegółów zamówienia.
5. Realizacja zamówienia nastÄ?puje po uzgodnieniu z KupujÄ?cym wszystkich szczegółów transakcji i gdy do sklepu dotrze od KupujÄ?cego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Potwierdzenie to jest  jednoznaczne z akceptacjÄ? przez KupujÄ?cego cen sprzedaży, ewentualnych kosztów przesyłki, terminu realizacji.
6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia od KupujÄ?cego wynikajÄ?cego z winy KupujÄ?cego (błÄ?dny numer telefonu KupujÄ?cego, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane przez sklep drogÄ? email) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciÄ?gu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
7. Zamówienie bÄ?dzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostÄ?pny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostÄ?pności czÄ?ści towarów objÄ?tych zamówieniem, KupujÄ?cy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczÄ?cego danego produktu, informowany bÄ?dzie o tym drogÄ? email. KupujÄ?cy po otrzymaniu tego email podejmuje decyzjÄ? o sposobie realizacji złożonego zamówienia (np. realizacja czÄ?ściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie czÄ?ści zamówienia). W przypadku gdy w terminie 5 dni od wysłania do KupujÄ?cego przez sklep wiadomości o stanie zamówienia KupujÄ?cy nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w czÄ?ści która nie może byÄ? przez sklep zrealizowana.
8. Podane przy produktach terminy ich dostÄ?pności sÄ? terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże KupujÄ?cemu informacjÄ? potwierdzajÄ?cÄ? lub zmieniajÄ?cÄ? czas realizacji zamówienia.
9. Termin dostÄ?pności określa czas (wyrażony w dniach roboczych), jakiego sklep potrzebuje na sprowadzenie zamówionego produktu. DostÄ?pnośÄ? uzależniona jest od magazynu , w którym produkt siÄ? znajduje lub dostÄ?pności produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydłuża siÄ? o czas potrzebny na realizacjÄ? wybranej formy transportu. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest wiÄ?kszy od podanego na stronie , wysyłana zostanie odpowiednia informacja. KupujÄ?cy może wówczas podjÄ?Ä? decyzjÄ? o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.
10.W przypadku produktów mało popularnych i rzadko zamawianych zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30 % jego wartości. Produkty sprowadzane od producentów na zamówienie klienta ( dotyczy zamówień specjalnych ) i po dokonaniu wpłaty zadatku , nie podlegajÄ? zwrotowi bÄ?dź wymianie na inny produkt.
11. W momencie potwierdzenia przez KupujÄ?cego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiÄ?dzy SPRZEDAJÄ?CYM a KUPUJÄ?CYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiÄ?zki stron wynikajÄ?ce z zawartej umowy uregulowane sÄ? w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodÄ? wyrzÄ?dzonÄ? przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), oraz ustawie z dnia 30,05,2014 o prawach konsumenta.
12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w jÄ?zyku polskim.
13. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy towar objÄ?ty zamówieniem gotowy jest do wysyłki, dostawy lub odbioru przez KupujÄ?cego.
§4. Forma płatności,
1. Za zamówione towary KupujÄ?cy może zapłaciÄ? wybierajÄ?c jednÄ? z poniższych form płatności:
a/ przelewem na konto sklepu: przesyłka kurierska, odbiór osobisty, dostawa transportem sklepu,
b/ gotówkÄ?: przy opcji dostawy firmÄ? spedycyjnÄ?,                                                                     
c/ gotówkÄ?: przesyłka kurierska za pobraniem.
2. W przypadku płatności „przelew” wydanie towaru KupujÄ?cemu nastÄ?puje po uprzednim zaksiÄ?gowaniu środków finansowych na koncie Sklepu Konto:  PeKaO S.A.: 17 1240 2294 1111 0010 0525 2074.
§5.Dostawa i odbiór zamówionego towaru,
1. Po skompletowaniu zamówienia towar może zostaÄ? wysłany do KupujÄ?cego.
2.KupujÄ?cy może wybraÄ? nastÄ?pujÄ?ce  sposoby dostawy/odbioru towaru:
a/ odpłatnÄ? usługÄ? transportowÄ? realizowanÄ? przez firmÄ? kurierskÄ?,
b/ odpłatnÄ? usługÄ? transportowÄ? realizowanÄ? przez sklep ( rejon Krakowa i okolic),
3. Koszt dostawy ustalany jest każdorazowo indywidualnie z klientem przed złożeniem zamówienia i zależny jest od wartości zamówienia, miejsca dostawy i asortymentu.
4. Dostawa towaru odbywa siÄ? w sposób określony przez nabywcÄ? w formularzu  pod podany tam adres , przy czym może byÄ? to wyłÄ?cznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.
5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
6. Każda przesyłka realizowana poprzez firmÄ? spedycyjnÄ? jest ubezpieczona.
7.W momencie odbioru towaru z zamówienia KupujÄ?cy  ma obowiÄ?zek sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika dostarczajÄ?cego towar (również w przypadku odbioru osobistego z magazynów) pod kÄ?tem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.
8.Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony KupujÄ?cy ma obowiÄ?zek spisaÄ? protokół reklamacyjny w obecności przewożnika/kuriera i nie przyjmowaÄ? przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformowaÄ? Sklep Internetowy wysyłajÄ?c informacjÄ? drogÄ? mailowÄ? na adres kamir@kamir.krakow.pl lub dzwoniÄ?c na numer  +48 12 6564600. Zgłoszenia uszkodzeń mechanicznych wniesione w innym terminie nie bÄ?dÄ? uwzglÄ?dniane. Bez spisanego protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem, reklamacje zwiÄ?zane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie bÄ?dÄ? rozpatrywane. Uszkodzenia i wady fabryczne sÄ? rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.
§6.Reklamacje,
1. Zgodnie z UstawÄ? z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodÄ? wyrzÄ?dzonÄ? przez produkt niebezpieczny”, oraz ustawÄ? z dnia 30,05,2014 "o prawach konsumenta" klient może zrezygnowaÄ? z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciÄ?gu 14 dni od dnia odebrania przesyłki składajÄ?c oświadczenie woli, piszÄ?c na adres kamir@kamir.krakow.pl lub pocztÄ? tradycyjnÄ? na adres: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. NowosÄ?decka 54.
Poniżej wzór formularz oświadczenia odstÄ?pienia od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełniÄ? i wysłaÄ? tylko w przypadku chÄ?ci odstÄ?pienia od umowy)
a/Adresat: Kamir K.Kasprzycki,M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. NowosÄ?decka 54, www.e-kamir.eu.
b/ Ja  (ImiÄ? i nazwisko KupujÄ?cego)  niniejszym informujÄ? o moim odstÄ?pieniu od umowy sprzedaży nastÄ?pujÄ?cych rzeczy (nazwy kupionych przedmiotów i numer dokumentu sprzedaży),
c/data zawarcia umowy (data), data odbioru przedmiotu (data),
b/imiÄ? i nazwisko KupujÄ?cego,
e/adres KupujÄ?cego,
f/data odstÄ?pienia od umowy,
g/podpis KupujÄ?cego,
OdstÄ?pienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony, jest czysty i posiada oryginalne nieuszkodzone opakowanie. Konsument ponosi odpowiedzialnośÄ? finansowÄ? za zmniejszenie wartości rzeczy bÄ?dÄ?ce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajÄ?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwracany towar należy odesłaÄ? razem z otrzymanÄ? wraz z nim fakturÄ? na koszt KupujÄ?cego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy. PieniÄ?dze za zawracany towar zostanÄ? zwrócone w ciÄ?gu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
2. Wszystkie towary dostÄ?pne w sklepie objÄ?te sÄ? gwarancjÄ? producenta.
3.Wszelkie reklamacje dotyczÄ?ce wad ukrytych towarów rozpatrywane bÄ?dÄ? zgodnie z nastÄ?pujÄ?cÄ? procedurÄ?: KupujÄ?cy może składaÄ? Sprzedawcy reklamacje dotyczÄ?ce zawartej Umowy pod adresem producent@obrobkiblacharskie.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: KAMIR K.Kasprzycki,M.Radecki Spółka Jawna, 30-683 Kraków ul. NowosÄ?decka 54.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawieraÄ? co najmniej:
a/ imiÄ? i nazwisko, adres, adres e-mail KupujÄ?cego,
b/datÄ? zawarcia Umowy stanowiÄ?cej podstawÄ? reklamacji,
c/przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żÄ?dania KupujÄ?cego,
d/wszelkie okoliczności uzasadniajÄ?ce reklamacjÄ?.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagajÄ? uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SprzedajÄ?cy zwraca siÄ? zwraca siÄ? do składajÄ?cego reklamacjÄ? o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. SprzedajÄ?cy rozpoznaje reklamacjÄ? w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamacjÄ? wysyłana jest na podany przez KupujÄ?cego adres e-mail bÄ?dź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku uznania reklamacji za zasadnÄ? towar wadliwy może zostaÄ?  naprawiony, wymieniony na inny – pełnowartościowy lub sklep zwróci KupujÄ?cemu równowartośÄ? ceny towaru
5.  Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru nastÄ?puje na koszt sklepu.
6. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane bÄ?dÄ? poprzez porozumienie stron.
§8.Brak prawa odstÄ?pienia od umowy:

Prawo odstÄ?pienia od umowy nie przysługuje KupujÄ?cemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów i towarów:
a/o świadczenie usług, jeżeli przedsiÄ?biorca wykonał w pełni usługÄ? za wyraźnÄ? zgodÄ? konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczÄ?ciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiÄ?biorcÄ? utraci prawo odstÄ?pienia od umowy;
b/w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiÄ?biorca nie sprawuje kontroli, i które mogÄ? wystÄ?piÄ? przed upływem terminu do odstÄ?pienia od umowy;
c/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służÄ?ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegajÄ?ca szybkiemu zepsuciu lub majÄ?ca krótki termin przydatności do użycia;
e/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczÄ?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwróciÄ? ze wzglÄ?du na ochronÄ? zdrowia lub ze wzglÄ?dów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d/w której przedmiotem świadczenia sÄ? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzglÄ?du na swój charakter, zostajÄ? nierozłÄ?cznie połÄ?czone z innymi rzeczami;
 
e/w której konsument wyraźnie żÄ?dał, aby przedsiÄ?biorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiÄ?biorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żÄ?dał, lub dostarcza rzeczy inne niż czÄ?ści zamienne niezbÄ?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstÄ?pienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
f/KupujÄ?cy nie może odstÄ?piÄ? od umowy jeżeli stwierdzona wada jest nieistotna.
§8. MożliwośÄ? skorzystania z pozasÄ?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
KupujÄ?cy bÄ?dÄ?cy konsumentem ma możliwośÄ? skorzystania z pozasÄ?dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym SÄ?dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostÄ?pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdujÄ? siÄ? pod nastÄ?pujÄ?cym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
§9.Postanowienia końcowe

1. Informujemy, ?e dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „www.obrobkiblacharskie.com, s? gromadzone i przetwarzane zgodnie z

Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych. Zgromadzone dane osobowe s? wykorzystywane tylko i wy??cznie do celów realizacji z?o?onych zamówie? i w ?adnym wypadku nie b?d? udost?pniane osobom trzecim. Ka?dy klient naszego sklepu ma prawo do wgl?du, modyfikacji oraz usuni?cia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Administratorem danych jest

 

KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spó?ka Jawna
30-683 Kraków ul. Nowos?decka 54

KRS 0000099703

Regon:352000757
NIP: 679-006-53-49

 Adres do kontaktu: kamir@kamir.krakow.pl

2. Wszystkie wymienione towary na stronie www.e-kamir.eu mogÄ? byÄ? zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje siÄ? je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzajÄ? siÄ? z danymi katalogowymi producentów. Z powodu bardzo dużej ilości produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błÄ?dów.
3.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te bÄ?dÄ? publikowane na bieżÄ?co na stronie sklepu. Po zmianie każdy użytkownik ma obowiÄ?zek zapoznania siÄ? z nowym regulaminem.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje siÄ? odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
5. SÄ?dem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikajÄ?cych z umowy sprzedaży jest sÄ?d właściwy dla siedziby sklep www.e-kamir.eu
6. Złożenie zamówienia w sklepie www.e-kamir.eu  oznacza akceptacjÄ? warunków niniejszego regulaminu.
7.  Regulamin hybrydowy wchodzi w życie z dniem 01 luty 2011 z modyfikacjÄ? w dniu 24 grudzień 2014 r.

 

Kontynuuj
Produkty: 0  szt.
Do zapłaty: 0.00zł
Nowości  więcej
Najczęściej kupowane
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio