strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna » SCHLUTER - BARA profile balkonowe » BARA-RTK -Profil brzegowy z okapnikiem do montażu rynny
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
« Poprzedni  Produkt  40 z 45 w kategorii:
 SCHLUTER - BARA profile balkonowe
 Następny »
BARA-RTK -Profil brzegowy z okapnikiem do montażu rynny
producent: Schlueter Systems
Dostępność: Towar na zamówienie
Wybierz kolor:
Wybierz wysokość profilu H:
482.16zł /szt.
ilość:
jednostka miary przy zakupie: szt.
Wazne informacje: Przy zamówieniu powyżej 2000zł netto - darmowa wysyłka w 24h!
material: aluminium malowane
Negocjuj ceny: Wyślij zapytanie o swoją indywidualną wycenę.

Schlüter®-BARA-RTK jest profilem zakończeniowym do otwartych krawÄ?dzi konstrukcji posadzek balkonów i tarasów, do montażu na gotowym jastrychu z spadkiem.

DziÄ?ki obniżeniu wysuniÄ?tej czÄ?ści okapnika, do wykończenia powierzchni płytek możliwe jest zastosowanie profili ochronnych do krawÄ?dzi Schlüter®-JOLLY w kolorze zakończeniowego profilu balkonowego.

Trapezoidalnie perforowane ramiÄ? mocujÄ?ce profilu Schlüter®-BARA-RTK przykleja siÄ? w obszarze krawÄ?dzi, stosujÄ?c hydraulicznie wiÄ?żÄ?cy klej do płytek.

Jako uszczelnienie zespolone stosowaÄ? można Schlüter®-DITRA 25. Możliwe jest również zastosowanie szpachlowych mas uszczelniajÄ?cych na bazie chemicznej lub innych izolacji zgodnych z normÄ? DIN 18 195, czÄ?śÄ? 5.

W dolnej krawÄ?dzi czołowej czÄ?ści profilu Schlüter®-BARA-RTK umiejscowiona jest wyprofilowana w kształcie litery T komora, służÄ?ca do mocowania rynny Schlüter®-BARIN.

DziÄ?ki podłużnym otworom w systemie Schlüter®-BARIN możliwa jest regulacja wysokości położenia rynny.


Obróbka
  1. Perforowane ramiÄ? mocujÄ?ce profilu Schlüter®-BARA-RTK, pełniÄ?cego rolÄ? kÄ?townika zakończeniowego i profilu nośnego rynny (dla Schlüter®-BARIN), osadza siÄ? na krawÄ?dzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju cien ko warstwowego i całkowicie zaszpach lowuje.
  2. Schlüter®-DITRA 25 doprowadza siÄ? aż do ramienia mocujÄ?cego. PołÄ?czenie z profilem wykonuje siÄ? stosujÄ?c taśmÄ? uszczelniajÄ?cÄ? Schlüter®-KERDI.
    TaśmÄ? uszczelniajÄ?cÄ? nakleja siÄ? 5 cm na Schlüter®-DITRA 25 i prowadzi do podciÄ?tego wyprofilowania wysuniÄ?tego kołnierza do klejenia Schlüter®-BARA-RTK za pomocÄ? kleju uszczelniajÄ?cego Schlüter®-KERDI-COLL lub kleju montażowego Schlüter®-KERDI-FIX. NastÄ?pnie, przestrzegajÄ?c odpowiednich wskazówek wykona wc zych 6.1 Schlüter®-DITRA 25, układaÄ? można płytki na zaprawie cienkowarstwowej , przy czym na krawÄ?dzi posadzki powinny one mniej wiÄ?cej licowaÄ? z okapnikiem Schlüter®-BARA-RTK. W przypadku stosowania krawÄ?dziowych profili ochronnych Schlüter®-JOLLY klej do płytek nanosi siÄ? na Schlüter®-KERDI i profil osadza całkowicie w kleju.
  3. W przypadku stosowania szpachlowych mas uszczelniajÄ?cych, Schlüter®-BARA-RTK osadza siÄ? perforowanym ramieniem mocujÄ?cym na krawÄ?dzi jastrychu pod warstwÄ? izolacji. PowierzchniowÄ? warstwÄ? uszczelniajÄ?cÄ? doprowadza siÄ? do podciÄ?tego wyprofilowania wysuniÄ?tej czÄ?ści profilu. Przy obróbce systemów uszczelniajÄ?cych stosowaÄ? siÄ? do odpowiednich wskazówek wykonawczych danych producentów.
  4. W przypadku stosowania izolacji powierzchniowej zgodnej z normÄ? DIN 18 195, czÄ?śÄ? 5, perforowane ramiÄ? mocujÄ?ce Schlüter®-BARA-RTK przykleja siÄ? w obszarze krawÄ?dzi odpowiedniÄ? zaprawÄ? cienkowarstwowÄ? do jastrychu ze spadkiem. Nałożenie warstwy wyrównawczej w obszarze przejściowym pomiÄ?dzy jastrychem, a ramieniem mocujÄ?cym zapobiega pow stawaniu przeszkód w spadku powierzchni w pobliżu krawÄ?dzi. Wykonywana nastÄ?pnie izolacja powie rzch niowa musi byÄ? doprowadzona do podciÄ?tego wyprofilowania wystajÄ?cego do przodu okapnika i w tym miejscu przyklejona.
  5. Na izolacji powierzchniowej zgodnej z normÄ? DIN 18 195, czÄ?śÄ? 5, wykonuje siÄ? kolejne warstwy konstrukcji posadzki - zachowujÄ?c obowiÄ?zujÄ?ce przepisy techniczne - przez wbudowanie warstwy drenażowej przykrytej warstwÄ? rozkładajÄ?cÄ? obciÄ?żenia lub warstwÄ? żwiru, wzglÄ?dnie w postaci nawierzchni użytkowej z wielkoformatowych ele mentów płytowych na podstawach.
  6. Po wykonaniu posadzki można rozpoczÄ?Ä? mocowania systemu rynien do profilu Schlüter®-BARA-RTK przy użyciu dostarczanych śrub. DziÄ?ki podłużnym otworom możliwe jest wykonanie nachylenia rynny odpowiednio do potrzeb.
  7. Wskazówki: Do narożników wewnÄ?trznych i zewnÄ?trznych dostÄ?pne sÄ? gotowe kształtki. PołÄ?czenie poszczególnych profili Schlüter®-BARA-RTK pomiÄ?dzy sobÄ? wykonuje siÄ?, pozostawiajÄ?c w miejscach styku ok. 5-milimetrowy odstÄ?p, który zakrywa siÄ? nastÄ?pnie zakładanymi na spoiny łÄ?cznikami. W przypadku stosowania profilu ochronnego do narożników, łÄ?cznik należy skróciÄ? w zaznaczonym miejscu i przykleiÄ? do profilu krawÄ?dziowego silikonem (patrz rys. 1). Należy przestrzegaÄ? odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczÄ? cych danych konstrukcji posadzek. Wszystkie stosowane materiały muszÄ? byÄ? odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawaÄ? siÄ? do stoso wania na zewnÄ?trz.

» Informuj mnie o aktualizacjach BARA-RTK -Profil brzegowy z okapnikiem do montażu rynny
» Napisz recenzję tego produktu!
» Data dodania produktu: 30 maj 2011.
Produkty: 1  szt.
Do zapłaty: 232.91zł
Zamów!
Nowości  więcej
Najczęściej kupowane
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio