strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna » Schluter balkony i tarasowe do wyceny » Balkony » balkony wykończone posadzką z płytek gresowych. » DITRA DRAIN / KERDI - maty izolacyjno drenażowe Schluter Systems » BARA-RAKE - Profil brzegowy
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
« Poprzedni  Produkt  2 z 15 w kategorii:
 DITRA DRAIN / KERDI - maty izolacyjno drenażowe Schluter Systems
 Następny »
BARA-RAKE - Profil brzegowy
producent: Schlueter Systems
Dostępność: Towar na zamówienie
Wybierz kolor:
Wybierz wysokość profilu H:
487.20zł /szt.
ilość:
jednostka miary przy zakupie: szt.
kod produktu: RAKE
dlugosc: 2500 mm
Negocjuj ceny: Wyślij zapytanie o swoją indywidualną wycenę.

Schlüter®-BARA-RAKE jest profi lem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil Schlüter®-BARA-RTKE nadaje siÄ? w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana listwa zapewnia staranne wykończenie krawÄ?dzi płytek.

Profil Schlüter®-BARA-RAKE nadaje siÄ? w szczególności do konstrukcji z drenażem zespolonym Schlüter®-DITRA-DRAIN. Perforowana krawÄ?dź profilu umożliwia estetyczne wykończenie.

Profil zakrywa poza tym otwarty brzeg ułożonego pod posadzkÄ? drenażu zespolonego Schlüter®-DITRA-DRAIN, przy czym dziÄ?ki perforacji zapewniony jest dostateczny przekrój do odwodnienia i wentylacji konstrukcji.

Trapezoidalnie perforowane ramie mocujÄ?ce profi lu Schlüter®-BARA-RAKE przykleja siÄ? na krawÄ?dzi jastrychu za pomocÄ? hydraulicznie wiÄ?żÄ?cego kleju do płytek.

Jako uszczelnienie zespolone można stosowaÄ? Schlüter®-KERDI. Możliwe jest również zastosowanie szpachlowych mas uszczelniajÄ?cych na bazie chemicznej.

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG pozwala na eleganckie wykończenie niezabudowanych krawÄ?dzi jastrychu, chroniÄ?c je jednocześnie przed zwietrzeniem i rozpadem.

Obróbka Schlüter®-BARA-RAKE

  1. Schlüter®-BARA-RAKE dobraÄ? odpowiednio do grubości płytek.
  2. Schlüter®-BARA-RAKE jako profi l zakończeniowy osadziÄ? perforowanym ramieniem mocujÄ?cym na krawÄ?dzi jastrychu w warstwie kontaktowej kleju i w całości zaszpachlowaÄ?.
  3. Schlüter®-KERDI należy doprowadziÄ? do wyprofi lowanego rowka wystajÄ?cej czÄ?ści profi lu Schlüter®-BARA-RAKE i przykleiÄ? klejem uszczelniajÄ?cym Schlüter®-KERDI-COLL.
  4. W przypadku stosowania mas uszczelniajÄ?cych szpachlowych perforowane ramiÄ? mocujÄ?ce Schlüter®-BARA-RAKE osadziÄ? na otwartej krawÄ?dzi konstrukcji w systemie uszczelniajÄ?cym. Uszczelnienie powierzchniowe należy doprowadziÄ? do wyprofi lowanego rowka wystajÄ?cej czÄ?ści profilu.
    Przy obróbce zespolonego systemu uszczelniajÄ?cego należy dostosowaÄ? siÄ? do wskazówek producenta wyrobów.
  5. Na uszczelnienie zespolone przykleja siÄ? drenaż zespolony Schlüter®-DITRA-DRAIN, przy czym ten ostatni doprowadza siÄ? od spodu do uformowanego na profi lu ogranicznika spoiny. Należy zwróciÄ? uwagÄ?, żeby podczas układania posadzki nie zamknÄ?Ä? przestrzeni drenażowej.
  6. NastÄ?pnie na łożu klejowym układa siÄ? płytki w metodzie cienkowarstwowej, przestrzegajÄ?c przy tym wskazówek wykonawczych znajdujÄ?cych siÄ? w prospekcie 6.2 Schlüter®-DITRA-DRAIN. Płytki należy ułożyÄ? z odpowiedniÄ? spoinÄ? miÄ?dzy profi lem Schlüter®-BARA-RAKE i wypełniÄ? jÄ? elastycznym materiałem spoinowym.
  7. Wskazówki: Do narożników wewnÄ?trznych / zewnÄ?trznych dostÄ?pne sÄ? gotowe kształtki. PołÄ?czenie poszczególnych końcówek Schlüter®-BARA-RAKE pomiÄ?dzy sobÄ? wykonuje siÄ?, pozostawiajÄ?c w miejscach styków ok. 5-milimetrowy odstÄ?p, który zakrywa siÄ? nastÄ?pnie zakładanymi na spoiny łÄ?cznikami. Należy przestrzegaÄ? odpowiednich wskazówek wykonawczych i wytycznych dotyczÄ?cych robót posadzkarskich. Wszystkie stosowane materiały muszÄ? byÄ? odporne na działanie czynników atmosferycznych, wodoodporne i nadawaÄ? siÄ? do stosowania na zewnÄ?trz.


 
» Informuj mnie o aktualizacjach BARA-RAKE - Profil brzegowy
» Napisz recenzję tego produktu!
» Data dodania produktu: 01 czerwiec 2011.
Produkty: 0  szt.
Do zapłaty: 0.00zł
Nowości  więcej
Najczęściej kupowane
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio